HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - a nyomtatópatronok cseréje

background image

a nyomtatópatronok cseréje

Mielõtt megvásárolja a cserepatront, ellenõrizze a

rendelési számok

helyességét.

A nyomtatópatron kicserélése:

1. Nyomja meg az

áramellátás

gombot a nyomtató bekapcsolásához.

2. Nyissa fel a nyomtató fedelét.

A foglalat a nyomtató közepére áll.

3. Nyomja le a nyomtatópatront és csúsztassa ki a foglalatból.

1. nyomja meg a hálózati kapcsológombot 2. emelje fel a fedelet 3. nyomja le
a nyomtatópatront 4. csúsztassa ki a nyomtatópatront a foglalatból

4. Vegye ki a cserepatront a csomagolásból, és óvatosan távolítsa el a

védõszalagot. Tartsa úgy a nyomtatópatront, hogy a réz szalag lefelé legyen és
a nyomtató felé nézzen.

1. távolítsa el a mûanyag szalagot

Figyelem!

Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz

érintkezõit. Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz
érintkezést okozhat. Ne távolítsa el a réz szalagokat. Szükség van

background image

rájuk az elektromos csatlakozáshoz.

1. tintafúvókák 2.rézcsatlakozók

5. Enyhén felfelé mutató szögben tolja vissza a nyomtatópatront a foglalatba,

amíg ellenállásba nem ütközik.

6. Tolja be a nyomtatópatront a foglalatba.

Egy kattanást hall, amikor a nyomtatópatron a helyére kerül.

7. Zárja le a nyomtatófedelet.

8.

Kalibrálja

a nyomtatót a legjobb minõség elérése érdekében.

Az üres nyomtatópatronok újrahasznosításával kapcsolatos információhoz

kattintson

ide

.

Vigyázat!

Tartsa mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat

gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.