HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - Ympäristölauseke

background image

Ympäristölauseke

Hewlett-Packard parantaa jatkuvasti Deskjet-tulostimiensa suunnittelua, jotta
haittavaikutukset toimistoympäristöille ja tulostimien valmistus-, kuljetus- ja
käyttöyhteisöille vähenisivät.

Vähennykset ja poistot

Paperinkulutus:

Tulostimen kaksipuolinen tulostus vähentää paperinkulutusta ja

säästää luontoa. Tässä tulostimessa voi käyttää DIN 19 309:n mukaista uusiopaperia.

Uusiopaperi:

kaikki tulostimen mukana toimitettu kirjallinen materiaali on painettu

uusiopaperille.

Otsoni:

Otsonikatoa kiihdyttävät kemikaalit, kuten freonit, on poistettu Hewlett-

Packardin tuotantoprosesseista.

kierrätys

Tulostin on suunniteltu kierrätystä ajatellen. Valmistuksessa on käytetty vain vähäisin
mahdollinen määrä materiaaleja, kuitenkin niin, että samalla on säilytetty vaadittava
toimivuus ja luotettavuustaso. Eri materiaalit on suunniteltu niin, että ne ovat
helposti toisistaan erotettavissa. Kiinnikkeet ja muut liitännät on helppo paikantaa ja
niitä on helppo käyttää. Ne voidaan myös poistaa tavallisilla työkaluilla. Tärkeät osat
on suunniteltu niin, että ne voidaan irrottaa ja korjata nopeasti.

Tulostimen pakkaus:

Tulostimen pakkausmateriaalit on valittu siten, että ne

suojaavat tulostinta mahdollisimman hyvin ja ovat mahdollisimman edullisia, ja
samalla niiden ympäristövaikutuksia on koetettu minimoida ja kierrätystä helpottaa.
HP Deskjet -tulostimen karu muotoilu auttaa vähentämään sekä pakkausmateriaaleja
että vahinkojen määrää.

Muoviosat:

Kaikki suuret muoviosat on merkitty kansainvälisten standardien

mukaisesti. Tämän tulostimen kotelon ja rungon muoviosat ovat teknisesti
kierrätettävissä ja ne on valmistettu ainoastaan yhdestä polymeerista.

Tuotteen käyttöikä:

HP Deskjet -tulostimen pitkän käyttöiän takaamiseksi HP

tarjoaa seuraavat asiat:

Laajennettu takuu:

katso tiedot tulostimen mukana tulleesta

käyttöoppaasta

.

Varaosia ja kulutustarvikkeita

on saatavilla kolme (3) vuotta tuotannon

lopettamisen jälkeen.

Tuotteen palautus:

katso tuotteen HP:lle palauttamista sen käyttöiän lopussa

koskevat lisätiedot osoitteesta www.hp.com/recycle. Katso tyhjien
värikasettien HP:lle palauttamista koskevat lisätiedot kohdasta

värikasettien

palauttaminen

.

background image

Laajennettu takuu ja tuotteen palautusoikeus ei ole
voimassa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

energiankulutus

Tämä tulostin on suunniteltu säästämään energiaa. Tämä säästää sekä luonnonvaroja
että rahaa vaikuttamatta kuitenkaan tulostimen suorituskykyyn.

Tämä tuote on ENERGY STAR® -ohjelman mukainen. ENERGY STAR on
vapaaehtoinen ohjelma, jonka tarkoituksena on edistää energiaa säästävien
toimistolaitteiden kehittämistä.

ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection
Agency, EPA) rekisteröimä palvelumerkki. ENERGY STAR -yhteistyökumppanina
Hewlett-Packard on määrittänyt, että tämä tuote täyttää ENERGY STAR -säännösten
mukaiset energiansäästön suuntaviivat.

Energiankulutus valmiustilassa:

katso energiankulutusta koskevat tekniset tiedot

käyttöoppaasta

.

Energiankulutus virta katkaistuna:

Kun tulostimesta on katkaistu virta, se

kuluttaa edelleen jonkin verran virtaa. Energiankulutus voidaan estää katkaisemalla
tulostimesta virta ja irrottamalla sitten virtajohto pistorasiasta.