HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - Tulostuskasettien manuaalinen puhdistus

background image

Tulostuskasettien manuaalinen puhdistus

Jos kirjoitinta käytetään pölyisessä ympäristössä, kotelon sisään saattaa kertyä
pieniä määriä likaa. Roskia voivat olla pöly, hiukset tai matoista ja vaatteista
irronneet kuidut. Värikasetteihin tai pesään joutunut lika voi saada tulosteissa aikaan
mustejuovia ja tahroja. Mustejuovat voidaan korjata helposti puhdistamalla kasetit ja
keinu manuaalisesti.

Puhdistustarvikkeet

Värikasettien ja pesän puhdistamisessa tarvitaan seuraavia tarvikkeita.

Tislattua vettä

Pumpulipuikkoja tai muuta pehmeää, nukatonta materiaalia, joka ei tartu
kasetteihin

Varo, ettei

mustetta tartu puhdistamisen aikana käsiin tai vaatteisiin

.

Puhdistuksen valmistelut

1. Käynnistä tulostin painamalla

Virta

-näppäintä ja nosta sitten tulostimen kansi

ylös.

Keinu siirtyy tulostimen keskelle.

2. Irrota tulostimen takana oleva virtajohto.

3. Poista tulostuskasetit tulostimesta ja aseta ne paperin päälle suutinlevy

ylöspäin.

Varoitus!

Älä jätä kasetteja tulostimen ulkopuolelle yli 30

minuutiksi.

Tulostuskasettien ja tulostuskasetin keinun puhdistaminen

1. Kostuta pumpulipuikko kevyesti tislatulla vedellä.

2. Puhdista ensimmäisen tulostuskasetin etupinta ja reunat pumpulipuikolla

seuraavan kuvan osoittamalla tavalla.

Älä

pyyhi mustesuutinten pohjalevyä.

background image

1. Suutinlevy ja mustesuuttimet 2. Värikasetin pinnat ja reunat 3.
Kuparijohtimet

Varoitus!

Älä koske mustesuuttimiin tai kuparikontakteihin.

Näiden osien koskettaminen voi aiheuttaa tukkeumia,
musteongelmia ja sähkökytkentöjen heikentymistä.

3. Tarkista tulostuskasetin etupinta ja reunat kuitujen varalta.

Toista yllä olevat vaiheet 1 ja 2, jos kuituja on edelleen.

4. Toista vaiheet 1 - 3 toisen tulostuskasetin kohdalla.

5. Pyyhi mustekasettien keinun alapuolen sivut puhtailla, kostutetuilla

vanupuikoilla.

Jatka pyyhkimistä niin kauan, että mustetta ei enää jää puhtaaseen
pumpulipuikkoon.

background image

1. Värikasetin pesä 2. Värikasetin pesän sivut

6. Aseta värikasetit paikoilleen ja sulje tulostimen kansi.

7. Kytke virtajohto tulostimen takaosaan.

8. Käynnistä kirjoitin painamalla

Virta

-painiketta.

9.

Kalibroi

värikasetit.

Toista puhdistusmenettely, jos musteesta jää edelleen juovia tulosteisiin.