HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - silitettävät siirtokuvat

background image

silitettävät siirtokuvat

perusohjeet

Paras tulos saavutetaan käyttämällä HP:n silitettäviä siirtokuvia.

Kun tulostat peilikuvan, teksti ja kuvat tulostuvat vaakasuuntaisena
peilikuvana tietokoneen näytössä näkyvään kuvaan nähden.

Syöttölokeron kapasiteetti: Korkeintaan 100 arkkia

Tulostuksen valmisteleminen

1. Avaa tulostimen kansi.

2. Siirrä paperin leveysohjainta vasemmalle.

3. Nosta tulostelokeroa.

4. Aseta paperi syöttölokeroon tulostettava puoli alaspäin ja työnnä sitä sitten

tulostimeen päin niin pitkälle kuin se menee.

5. Laske tulostelokero alas.

6. Työnnä paperiohjainta siten, että se tulee

tiiviisti

paperin reunaa vasten.

7. Sulje tulostimen kansi.

tulostaminen

Jos tulostusohjelmassa on silitettävien siirtokuvien
tulostusominaisuus, toimi ohjelman antamien ohjeiden mukaan.
Muussa tapauksessa toimi seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna ja tee sitten seuraavat asetukset:

Välilehti

Asetus

background image

Paperi/
laatu

Koko

:

A4

tai

Letter

Tyyppi

:

HP:n silitettävät siirtokuvat

Tulostuslaatu

:

Normaali

tai

Paras

Perusteet

Suunta

:

Peilikuva

2. Määritä haluamasi

tulostusasetukset

ja valitse sitten

OK

.