HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - Reunuksettoman tulostuksen ongelmia

background image

Reunuksettoman tulostuksen ongelmia

kuva tulostuu vinosti

Jos tuloste näyttää tältä...

toimi näin

1. Lisää paperi oikein syöttölokeroon.

2. Tarkista, että paperinohjain tulee

tiiviisti

korttien tai valokuvapaperin reunaa

vasten.

3. Seuraa paperityypin mukaisia paperin lisäysohjeita.

Katso

reunukseton tulostus

.

Reuna on kuvan yläpuolella

Jos tuloste näyttää tältä...

background image

toimi näin

Kalibroi

tulostin.

Reuna on kuvan laidassa

Jos tuloste näyttää tältä...

toimi näin

Kalibroi

tulostin.

Kuva jatkuu repäisynauhan päälle

Jos tuloste näyttää tältä...

toimi näin

Kalibroi

tulostin.

Muste tahraa

background image

Jos tulosteen muste tahraa

Tulosteen takana on mustetahroja tai paperit tarttuvat toisiinsa.

toimi näin

1. Avaa

Lisätoiminnot

-valintaikkuna.

2. Siirrä

Kuivumisaika

-liukusäädintä suuntaan

Lisää

.

3. Siirrä

Mustemäärä

-liukusäädintä suuntaan

Vaalea

.

Kuvan värit saattavat vaaleta.

4. Valitse

OK

.

Jos ongelma ei poistu:

1. Poista reunuksettoman tulostuksen materiaali ja lisää syöttölokeroon tavallista

paperia.

2. Pidä

Tulostuksen peruutus

-painiketta alhaalla, kunnes tulostin alkaa tulostaa

itsetestaussivua. Vapauta painike.

3. Toista vaihetta 2, kunnes testisivun takana ei ole enää mustetahroja.