HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - paperilokerot

background image

paperilokerot

Tulostimessa on sisääntaittuva paperilokero, joka sisältää sekä syöttö- että
tulostelokeron.

Katso paperilokeroon liittyvät lisätiedot valitsemalla jokin oheisista ohjeen aiheista:

Paperilokeroiden avaaminen

syöttölokero

tulostelokero

Paperilokeroiden sulkeminen

Paperilokeroiden avaaminen

Avaa paperilokerot seuraavasti:

1. Avaa tulostimen kansi.

2. Laske syöttölokero alas.

3. Laske tulostelokero alas.

background image

4. Vedä tulostelokeron jatke ulos ja avaa tulostelokeron jatkeen pysäytin.

5. Laske tulostimen kansi alas ja

käynnistä tulostin

.

syöttölokero

Tulostukseen käytettävä paperi tai muu tulostusmateriaali asetetaan syöttölokeroon.

background image

1. syöttölokero

Voit tulostaa erikokoisille materiaaleille siirtämällä paperinohjaimia vasemmalle tai
oikealle.

1. Paina paperiohjainta samalla työntäen

tulostelokero

Tulostetut arkit tulostuvat tulostelokeroon.

1. tulostelokero

background image

Lisää paperia nostamalla tulostimen kansi ja tulostelokero ylös.

Ennen tulostamista laske tulostimen kansi ja tulostelokero alas.

Estä paperin putoaminen lokerosta vetämällä tulostelokeron jatke ulos ja avaamalla
jatkeen pysäytin.

1. Tulostelokeron jatke ja jatkeen pysäytin

Paperilokeroiden sulkeminen

Sulje paperilokerot seuraavasti:

1. poista paperi tai muu tulostusmateriaali lokeroista ja

sammuta tulostin

.

2. Avaa tulostimen kansi.

3. Sulje tulostelokeron pysäytin ja työnnä tulostelokeron jatke tulostelokeron

sisään.

background image

4. Nosta tulostelokeroa.

5. Nosta syöttölokero ylös.

6. Nosta syöttölokeroa alapuolelta kunnes se napsahtaa paikoilleen.

background image

7. Sulje tulostimen kansi.