HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - Näppäimet ja merkkivalo

background image

Näppäimet ja merkkivalo

Tulostimen näppäinten avulla voit käynnistää tulostimen, sammuttaa sen ja
peruuttaa tulostustyön.

1. Virtakytkin ja merkkivalo 2. Tulostuksen peruutusnäppäin

virtakytkin ja merkkivalo

Tulostin käynnistetään ja sammutetaan virtanäppäimestä. Käynnistyminen kestää
muutaman sekunnin virtanäppäimen painamisen jälkeen.

Tulostimen tila voidaan todeta virtakytkimen merkkivalosta. Jos virran merkkivalo
palaa vilkkumatta, tulostin joko tulostaa tai on valmis tulostamaan. Kun virran
merkkivalo vilkkuu, tulostimen kansi on auki tai

kyseessä saattaa olla toimintahäiriö

.

Varoitus!

Kytke tai katkaise tulostimen virta aina käyttämällä

virtakytkintä. Virran kytkeminen tulostimeen tai virran katkaiseminen
muuten kuin virtapainiketta painamalla saattaa vahingoittaa laitetta.
Älä esimerkiksi katkaise virtaa pistokkeesta ylijännitesuojaa tai
erillistä katkaisijaa käyttämällä.

tulostuksen peruutusnäppäin

Voit peruuttaa nykyisen tulostustyön painamalla Peruuta-näppäintä.