HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - Kirjasen tulostaminen

background image

Kirjasen tulostaminen

Kirjasen tulostaminen järjestää asiakirjan sivut ja muuttaa sivukokoa siten, että
asiakirjan sivujen järjestys säilyy, kun se taitetaan kirjaseksi.

Jos nelisivuinen kirjanen tulostetaan esimerkiksi kaksipuolisena, sivujen järjestys
muuttuu ja se tulostuu seuraavasti:

Tulosta kirjanen seuraavasti:

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna.

2. Valitse

Viimeistely

-välilehti.

background image

3. Valitse

Tulosta molemmille puolille

.

4. Valitse

Kirjasen asettelu

-valikosta sidonta-asetus:

Oikean reunan sidonta

: sidontareunan sijoittaminen kirjasen oikealle

puolelle.

Vasemman reunan sidonta

: sidontareunan sijoittaminen kirjasen

vasemmalle puolelle.

5. Valitse jompikumpi seuraavista:

background image

Jos haluat jättää kirjasen joka toisen sivun tyhjäksi, valitse

Tulosta yhdelle

puolelle

.

Jos taas haluat tulostaa kirjasen ilman tyhjiä sivuja, jätä

Tulosta yhdelle

puolelle

-valintaruutu valitsematta.

6. Määritä haluamasi asetukset ja napsauta

OK

-painiketta.

7. Kehote ilmoittaa, kun on aika lisätä syöttölokeroon paperia oheisen kuvan

esittämällä tavalla.

8. Tulosta loput kirjasesta valitsemalla

Jatka

.