HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - käsitteet ja merkintätavat

background image

käsitteet ja merkintätavat

Käyttöoppaassa

käytetään seuraavia käsitteitä ja merkintätapoja.

käsitteet

HP Deskjet -tulostimeen voidaan viitata käsitteillä

HP-tulostin

tai

tulostin

.

symbolit

>

-symboli viittaa käyttäjän suorittamaan toimenpidesarjaan. Esimerkiksi:

Valitse

Tiedosto

>

Tulosta

.

varoitukset

Varoitus

-teksti ilmoittaa HP Deskjet-kirjoittimeen tai muuhun laitteistoon

kohdistuvasta vahingon mahdollisuudesta. Esimerkiksi:

Varoitus!

Älä koske mustesuuttimiin tai kuparikontakteihin. Näiden

osien koskettaminen voi aiheuttaa tukkeumia, musteongelmia ja
sähkökytkentöjen heikentymistä.

Varoitus

-teksti lmoittaa käyttäjään tai toisiin henkilöihin kohdistuvan vahingon

mahdollisuudesta. Esimerkiksi:

Varoitus!

Pidä uudet ja käytetyt kasetit poissa lasten ulottuvilta.

kuvakkeet

Huomautus

-kuvake ilmaisee, että aiheesta on lisätietoja. Esimerkiksi:

Paras laatu saadaan käyttämällä HP-tuotteita.

Hiiri

-kuvake merkitsee, että asiasta voi saada lisätietoa käyttämällä

Lisätietoja

-

toimintoa. Esimerkiksi:

Välilehtien asetuksiin liittyviä lisätietoja on

Lisätietoja

-

valintaikkunassa: vie kohdistin asetuksen kohdalle ja napsauta sitä
hiiren oikealla painikkeella. Lisätietoja valitusta asetuksesta saat
napsauttamalla

Lisätietoja

-kuvaketta.

Älä

-kuvake ilmoittaa, että toimenpide ei ole suositeltava.

background image

Älä

puhdista tulostimen sisäosia.