HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - julistekuvat

background image

julistekuvat

perusohjeet

Kun julisteen osat on tulostettu, tasaa arkkien reunat ja teippaa arkit kiinni
toisiinsa.

Syöttölokeron kapasiteetti: Korkeintaan 100 arkkia

Tulostuksen valmisteleminen

1. Avaa tulostimen kansi.

2. Työnnä paperiohjainta vasemmalle.

3. Nosta tulostelokeroa.

4. Aseta paperi syöttölokeroon ja työnnä sitä tulostimeen päin niin pitkälle kuin

se menee.

5. Laske tulostelokero alas.

6. Työnnä paperiohjainta siten, että se tulee

tiiviisti

paperin reunaa vasten.

7. Sulje tulostimen kansi.

tulostaminen

1. Avaa

Tulostimen ominaisuudet

-valintaikkuna ja tee sitten seuraavat asetukset:

Välilehti

Asetus

Paperi/
laatu

Tyyppi

:

tavallinen paperi

Viimeistely

Julistetulostus

:

2 x 2

,

3 x 3

,

4 x 4

tai

5 x 5

background image

2. Määritä haluamasi

tulostusasetukset

ja valitse sitten

OK

.