HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - udskrivning af et dokument

background image

udskrivning af et dokument

grundlæggende udskrivningsvejledning

Følg disse trin for at udskrive et dokument:

1. Åbn den fil, du vil udskrive.

2. Klik på

Filer

>

Udskriv

.

3. Klik på

OK

for at udskrive med printerens standardudskriftsindstillinger.

angivelse af udskriftsindstillinger

Følg disse trin for at ændre udskriftsindstillingerne:

1. Åbn den fil, du vil udskrive.

2. Klik på

Filer

>

Udskriv

, og vælg derefter

Egenskaber

.

Dialogboksen

Printeregenskaber

vises.

Stien til dialogboksen

Printeregenskaber

kan variere,

afhængigt af softwareprogrammet.

3. Angiv de udskriftsindstillinger, der vises nedenfor:

Klik på fanen

Papir/Kvalitet

for at vælge papirindstillinger,

udskrivning uden

rammer

og udskriftskvalitet eller for at få adgang til indstillingerne for

HP

digital photography

.

Hvis du vil bruge de forudindstillede udskriftsindstillinger, skal du vælge

Hurtigindstillinger for udskriftsopgave

.

Klik på fanen

Færdigbehandling

for at vælge dokumentindstillinger,

udskrive

plakater

eller roter det udskrevne billede 180 grader.

Klik på fanen

Effekter

for at vælge indstillinger til ændring af størrelse.

Klik på fanen

Grundlæggende

for at vælge indstillinger for papirretning og

siderækkefølge, angive antal udskrevne sider, aktivere funktionen

Vis

udskriftseksempel

eller få adgang til

Avancerede funktioner

.

Klik på fanen

Farve

for at vælge farveindstillinger og -egenskaber.

4. Klik på

OK

, og følg derefter vejledningen i programmet for at udskrive

dokumentet.