HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - udskiftning af blækpatroner

background image

udskiftning af blækpatroner

Husk at kontrollere

produktnumrene

, før du køber nye blækpatroner.

Sådan udskiftes en blækpatron:

1. Tryk på

strømafbryderen

for at tænde for printeren.

2. Åbn printerdækslet.

Holderen bevæger sig ind mod midten af printeren.

3. Tryk ned på blækpatronen, og skub den ud af blækpatronholderen.

1. tryk på strømafbryderen 2. løft printerdækslet 3. tryk ned på blækpatronen
4. skub blækpatronen ud af holderen

4. Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern forsigtigt plastiktapen.

Hold blækpatronen, så kobberstrimmelen vender nedad og er rettet mod
printeren.

1. fjern plastiktapen

Forsigtig!

Rør ikke blækpatronens dyser eller kobberkontakter.

Dette kan forårsage tilstopning, blækfejl samt dårlig elektrisk
forbindelse. Fjern ikke kobberkontakterne. Det er nødvendige

background image

elektriske kontakter.

1. blækdyser 2. kobberkontakter

5. Skub blækpatronen fast ned i holderen med en svag opret vinkel, indtil du

mærker modstand.

6. Tryk blækpatronen ned i holderen.

Der lyder et klik, når blækpatronen er sat korrekt på plads.

7. Luk printerdækslet.

8.

Kalibrer

printeren for at opnå den bedste udskriftskvalitet.

Klik her

for at få oplysninger om, hvordan tomme blækpatroner genbruges.

Advarsel!

Opbevar nye og brugte blækpatroner uden for børns

rækkevidde.