HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - printeren udskriver ikke

background image

printeren udskriver ikke

kontroller følgende

Der er sat strøm til printeren.

Kabeltilslutningen er i orden.

Printeren er tændt.

Blækpatronerne er

installeret korrekt

.

Papir eller andre medier er lagt korrekt i papirbakken.

Printerdækslet er lukket.

Bagklappen er fastgjort.

kontroller strømindikatoren

Hvis strømindikatoren blinker, er der muligvis en fejl.

Du kan finde yderligere oplysninger i

strømindikator blinker

.

kontroller printerkabelforbindelsen

Hvis printerkablet er sluttet til en USB-hub, er der muligvis en udskrivningskonflikt.
Dette problem kan løses på to måder:

Du kan tilslutte printerens USB-kabel direkte til computeren eller

Mens der udskrives, må du ikke benytte andre USB-enheder, der er sluttet til
hubben.

hvis der ikke kan tændes for printeren

Printeren trækker muligvis for meget strøm.

1. Træk stikket ud af stikkontakten.

2. Vent i ca. 10 sekunder.

3. Sæt stikket i igen.

4. Tryk på

strømafbryderen

for at tænde for printeren.

Hvis printeren stadig ikke aktiveres, kan du forsøge følgende:

Slut printeren til et andet elektrisk stik eller

Slut printeren direkte til et elektrisk stik i stedet for overspændingsbeskytteren.

background image

hvis printeren stadig ikke udskriver

Vælg det emne herunder, der bedst beskriver problemet:

papirstop

meddelelsen

ikke mere papir

fejlmeddelelse

på skærmen