HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - papirproblemer

background image

papirproblemer

printeren udskriver på flere ark ad gangen

papirvægt

Printeren kan udskrive flere sider ad gangen, hvis papiret vejer mindre end den
anbefalede papirvægt. Brug papir, der overholder den anbefalede papirvægt. Du kan
finde flere papirvægtsspecifikationer i

funktionsoversigten

, der fulgte med printeren.

papir kan være lagt i forkert

Printeren kan udskrive flere ark papir ad gangen, hvis papiret er skubbet for langt
ned i printeren. Læg papir i papirbakken igen, og skub forsigtigt papiret, til du
mærker modstand.

andre papirproblemer

Klik

her

for at få oplysninger om, hvordan papirstop fjernes

Klik

her

, hvis der vises en meddelelse, om at printeren mangler papir.