HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - miljøerklæring

background image

miljøerklæring

Hewlett-Packard forbedrer til stadighed fremstillingsprocessen af Deskjet-printere for
at minimere printerens skadelige indvirkning på kontormiljøet samt de steder, hvor
printerne fremstilles, sendes fra og bruges.

reduktion og afskaffelse

Papirforbrug:

Printerens mulighed for tosidet udskrivning reducerer papirforbruget.

Dette giver et lavere forbrug af naturlige ressoucer. Printeren kan udskrive på
genbrugspapir ifølge DIN 19 309.

Genbrugspapir:

Papirdokumentationen til denne printer er trykt på genbrugspapir.

Ozon:

Ozon-nedbrydende kemikalier, såsom CFC-gasser, indgår ikke mere i

fremstillingsprocessen hos Hewlett-Packard.

genbrug

Denne printer er designet til genbrug. Antallet af materialer er holdt på et minimum,
men funktionaliteten og driftsikkerheden er stadig i top. Forskellige materialer er
designet, så de nemt kan adskilles. Låse og andre sammenføjninger er nemme at
finde, få adgang til og fjerne med almindeligt værktøj. Printerens vigtigste dele er
designet, så de let kan findes, hvis de skal adskilles og repareres.

Printeremballage:

Emballagens materialer til denne printer er valgt for at yde størst

mulig beskyttelse til den lavest mulige pris og samtidig forsøge at minimere
miljøpåvirkningen og lette genbrug. Den kraftige konstruktion af HP DeskJet-
printeren hjælper med at minimere både emballagematerialet og antallet af skader.

Plastdele:

Alle vigtige plastdele er mærket ifølge internationale standarder. Alle

plastdele, som bruges i printerens kabinet, indeholder kun en enkelt polymer.

Produktets levetid:

For at få optimalt udbytte af HP Desk jet-printeren tilbyder HP

følgende:

Udvidet garanti:

Du kan finde flere oplysninger i

funktionsoversigten

, der

fulgte med printeren.

Reservedele og engangskomponenter

kan skaffes i tre (3) år fra

produktionens ophør.

Tilbagetagelse af produkt:

Hvis du vil returnere dette produkt til HP efter

endt levetid, skal du gå ind på www.hp.com/recycle. Hvis du vil returnere
tomme blækpatroner til HP, kan du se under

genbrug af blækpatroner

.

background image

Den udvidede garanti og mulighed for tilbagetagelse af
produkt er ikke tilgængelige i alle lande/regioner.

energiforbrug

Denne printer blev udviklet med energibesparelse for øje. Det sparer ikke kun på de
naturlige ressourcer, men også på udgifterne, uden at det påvirker printerens drift.

Dette produkt opfylder betingelserne i ENERGY STAR® -programmet. ENERGY STAR
er et frivilligt program, som er iværksat for at fremme udviklingen af
energibesparende produkter.

ENERGY STAR er et registreret servicemærke tilhørende det amerikanske
miljøagentur (USEPA). Som partner i ENERGY STAR har Hewlett-Packard Company
konstateret, at dette produkt opfylder retningslinjerne i ENERGY STAR for
energieffektivitet.

Energiforbrug, når printerne står på standby:

Du kan få yderligere oplysninger

om energiforbrugspecifikationer i

funktionsoversigten

.

Energiforbrug i slukket tilstand:

Når printeren er slukket, bruges der stadigvæk

lidt energi. Dette kan undgås ved at slukke for strømmen til printeren og derefter
trække stikket til printeren ud af stikkontakten.