HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - meddelelser og ophavsret

background image

meddelelser og ophavsret

meddelelser fra hewlett-packard company

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel.

Hewlett-Packard (HP) giver ingen garantier af nogen art med hensyn til dette
materiale, inklusive, men ikke begrænset til, de underforståede garantier om
salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

Hewlett-Packard kan ikke drages til ansvar for fejl eller erstatning i forbindelse med
tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med levering, drift
eller brug af dette materiale.

Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af dette
materiale er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Hewlett-Packard, med
undtagelse af det, der er tilladt i henhold til loven om ophavsret.

ophavsret

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows og XP er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation.

TrueType er et amerikansk varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.

Adobe og Acrobat er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Copyright 2003 Hewlett-Packard Company