HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - avancerede funktioner

background image

avancerede funktioner

Udskrivning af fotografier, transparenter eller dokumenter med grafik kan gøre det
nødvendigt at angive indstillinger i dialogboksen

Avancerede funktioner

.

åbning af dialogboksen Avancerede funktioner.

Følg disse trin for at åbne dialogboksen

Avancerede funktioner

:

1. Åbn dialogboksen

Printeregenskaber

.

2. Klik på fanen

Grundlæggende

og derefter på knappen

Avancerede funktioner

.

brug af dialogboksen Avancerede funktioner.

Brug dialogboksen

Avancerede funktioner

til at angive disse indstillinger.

1.

Blækmængde

: Justerer blæk mængden, der udskrives på en side. Hvis

blækmængden reduceres, reduceres farvekvaliteten.

2.

Tørretid

: Giver længere tørretid for langsomt tørrende udskrifter.

3.

Lavt hukommelsesniveau

: Gør det muligt at udskrive et dokument fra en

computer, der ikke har tilstrækkelig hukommelse eller diskplads til at udskrive
et dokument, under normale omstændigheder. Brug af denne indstilling kan
forringe kvaliteten af udskriften. Udskriftskvaliteten

Maksimum dpi

er ikke

background image

tilgængelig, når printeren har et lavt hukommelsesniveau.