HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - změna výchozího nastavení

background image

zmìna výchozího nastavení

Výchozí nastavení tisku je možno upravit po klepnutí na ikonu na hlavním panelu. Nastavení se vztahuje na
všechny tisknuté dokumenty.

1. ikona na hlavním panelu

použití místní nabídky ikony na hlavním panelu

Chcete-li zmìnit výchozí nastavení tiskárny, postupujte podle následujících pokynù:

1. Klepnìte na ikonu na hlavním panelu.

Zobrazí se dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Vyberte možnosti, které chcete použít jako výchozí nastavení.
3. Klepnìte na tlačítko

OK

.

Zobrazí se dialogové okno s oznámením, že pøi každém tisku bude použito nové nastavení.
Nechcete-li, aby se toto okno pøíštì zobrazilo, zaškrtnìte políčko

Tento dialog již pøíštì

nezobrazovat

.

4. Klepnutím na tlačítko

OK

uložte nové výchozí nastavení tisku.