HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - USB

background image

USB

Tiskárna se pøipojuje k počítači pomocí kabelu USB (Universal Serial Bus). Aby bylo možno použít kabel
USB, musí počítač používat systém Windows 98 nebo novìjší.

Postup pøipojení tiskárny pomocí kabelu USB je popsán v

instalačním letáku

, který se dodává tiskárnou.