HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - tisk digitálních fotografií

background image

tisk digitálních fotografií

Tiskárna má nìkolik funkcí pro zvýšení kvality digitálních fotografií.

otevøení dialogového okna Možnosti digitální fotografie hp

Chcete-li otevøít dialogové okno

Možnosti digitální fotografie hp

, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

, poté klepnìte na tlačítko

Digitální fotografie hp

.

dialogové okno Možnosti digitální fotografie hp

Dialogové okno

Možnosti digitální fotografie hp

slouží k nastavení tìchto voleb:

1. Odstranìní efektu červených očí: Klepnutím na volbu

Zapnuto

odstraníte nebo snížíte efekt červených

očí na fotografii.

2. Vylepšení kontrastu: Úprava kontrastu podle požadavkù. Klepnutím na tlačítko

Automaticky

umožníte ovladači tiskárny automaticky vyvážit kontrast.

3. Digitální blesk: Zesvìtlí temné snímky. Klepnutím na tlačítko

Automaticky

umožníte ovladači tiskárny

automaticky vyvážit svìtlost obrazu.

4. SmartFocus: Klepnutím na tlačítko

Zapnuto

umožníte ovladači tiskárny automaticky zaostøit snímky.

5. Ostrost: Úprava ostrosti obrazu podle požadavkù. Klepnutím na tlačítko

Automaticky

umožníte

ovladači tiskárny automaticky zvýšit ostrost obrazu.

background image

6. Vyhlazení: Úprava deformací podle požadavkù. Klepnutím na tlačítko

Automaticky

umožníte

ovladači tiskárny automaticky vyhladit obraz.