HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - technické údaje

background image

technické údaje

minimální požadavky na systém

prohlášení o ochranì životního prostøedí

recyklace tiskových kazet