HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - speciální vlastnosti

background image

speciální vlastnosti

Blahopøejeme! Zakoupili jste tiskárnu HP Deskjet, která vám nabízí následující vlastnosti:

Tisk ve vynikající fotografické kvalitì: Skvìlá výkonnost tisku pøi nainstalování černé a trojbarevné

tiskové kazety

.

Možnosti tisku šestibarevným inkoustem: Zlepšení tisku fotografií použitím

fotografické tiskové kazety

(lze ji dokoupit samostatnì).

Tisk bez okrajù: Tisk fotografií a lístkù o rozmìrech 105 x 152 mm až k okrajùm papíru pomocí
funkce

tisk bez okrajù

.

Uživatelsky pøátelský výrobek: Jednoduchá instalace a obsluha.

Tlačítko Storno: Úspora papíru a inkoustu díky možnosti rychlého a jednoduchého stornování
tiskových úloh pomocí

tlačítka Storno

.

Indikátor hladiny inkoustu: Pøehled o pøibližné hladinì inkoustu v obou tiskových kazetách díky

indikátoru hladiny inkoustu

na displeji.

Kompaktnost: Tiskárna je malá, lehká, snadno použitelná, skladovatelná a pøenosná.

Kvalita: Tiskárna je konstruována tak, aby uspokojila potøeby uživatele tìmi nejlepšími výsledky pøi
tisku.