HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - problémy s papírem

background image

problémy s papírem

tiskárna tiskne na více listù najednou

gramáž papíru

Tiskárna mùže tisknout na více listù papíru najednou, pokud je gramáž papíru nižší než doporučená
hodnota. Použijte papír s doporučenou gramáží. Technické údaje o gramáži papíru naleznete v

referenční

pøíručce

, která se dodává s tiskárnou.

papír mùže být nesprávnì založen

Tiskárna nemùže tisknout na více listù papíru najednou, pokud je papír založen pøíliš daleko do tiskárny.
Znovu založte papír do zásobníku papíru. Zasuòte jej pouze tak daleko, dokud neucítíte odpor.

jiné problémy s papírem

Pokyny k odstranìní uvíznutého papíru naleznete

zde

.

Zobrazí-li se hlášení, že v tiskárnì došel papír, klepnìte

zde

.