HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - plakáty

background image

plakáty

pokyny

Po vytisknutí částí plakátu odstøihnìte okraje listù a slepte listy dohromady.

Kapacita vstupního zásobníku: až 100 listù

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Vložte papír do vstupního zásobníku a zasuòte jej do tiskárny co nejvíce dopøedu.
5. Sklopte výstupní zásobník.
6. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji papíru.

7. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Typ:

obyčejný papír

Úpravy

Tisk plakátu:

2 x 2

,

3 x 3

,

4 x 4

nebo

5 x 5

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.