HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - odstranění inkoustu z pokožky či oděvu

background image

odstranìní inkoustu z pokožky či odìvu

Pokožku nebo odìv potøísnìný inkoustem ošetøete následujícím zpùsobem:

odstranìní inkoustu...

provedete takto...

z pokožky

Omyjte potøísnìné místo pískovým mýdlem.

z bílého prádla

Vyperte prádlo ve studené vodì s použitím chlórového bìlidla.

z barevného prádla

Vyperte prádlo ve studené vodì s použitím mýdlového amoniaku.

Upozornìní!

Pøi odstraòování inkoustu z látky vždy používejte studenou vodu. Pøi použití

teplé nebo horké vody se mùže inkoustová barva do látky zaprat.