HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - odstraňování problémů

background image

odstraòování problémù

tiskárna netiskne

uvíznutý papír

problémy s papírem

nízká kvalita tisku

dokument je chybnì vytisknut

fotografie se netisknou správnì

problémy s tiskem bez okrajù

indikátor napájení bliká

tiskárna pracuje pomalu

chybová hlášení

problém pøetrvává