HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - obyčejný papír

background image

obyčejný papír

pokyny

Kapacita vstupního zásobníku: až 100 listù

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Vložte papír do vstupního zásobníku a zasuòte jej do tiskárny co nejvíce dopøedu.

Papír formátu Legal bude pøesahovat pøes okraj zásobníku.

5. Sklopte výstupní zásobník.
6. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji papíru.

7. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Typ:

obyčejný papír

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.