HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - nastavení uživatelského formátu papíru

background image

nastavení uživatelského formátu papíru

Dialogové okno

Uživatelský formát papíru

slouží k nastavení tisku na papír vlastního formátu.

definování uživatelského formátu papíru

Pøi definování uživatelského formátu papíru postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

2. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

3. Klepnìte na tlačítko

Vlastní

.

Zobrazí se dialogové okno

Uživatelský formát papíru

.

background image

4. Z rozevíracího seznamu

Název

vyberte název uživatelského formátu papíru.

5. Do polí

Šíøka

a

Délka

zadejte rozmìry papíru.

Pod každým polem se zobrazí minimální a maximální rozmìry papíru.

6. Vyberte mìrnou jednotku:

Palce

nebo

Milimetry

.

7. Klepnutím na tlačítko

Uložit

uživatelský formát papíru uložíte.

Mùžete uložit až pìt uživatelských formátù papíru.

8. Klepnutím na tlačítko

OK

dialogové okno

Uživatelský formát papíru

zavøete.