HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - karta Úpravy

background image

karta Úpravy

Karta

Úpravy

slouží k nastavení následujících voleb:

1. Rychlá nastavení tisku úlohy: Viz

rychlá nastavení tisku úlohy

.

2. Tisk na obì strany: Viz

oboustranný tisk

.

3. Rozvržení brožury: Viz

tisk brožury

.

4. Počet stránek na list: Viz

tisk více stránek na jeden list papíru

.

5. Tisk plakátu: Vyberte počet listù, na jaký se má plakát vytisknout. Určíte tak celkovou velikost

plakátu.

6. Otočit o 180°: Zajistí otočení tisknutého obrazu o 180 stupòù.