HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - fotografie

background image

fotografie

pokyny

Pokud chcete vytisknout fotografii, musí být v elektronickém formátu (digitální). Elektronický formát
fotografie získáte použitím digitálního fotoaparátu, naskenováním nebo s pomocí místní
fotolaboratoøe.

Nejlepších výsledkù dosáhnete pøi použití fotografického papíru HP Photo Paper.

Vysoce kvalitních výsledkù tisku dosáhnete použitím nastavení tisku pro vysoké rozlišení a
nastavením možnosti

Digitální fotografie hp

.

Pro maximální odolnost výstupu tisku proti vyblednutí použijte fotografický papír HP Premium Plus
Photo Paper a do tiskárny nainstalujte

fotografickou tiskovou kazetu

.

Pokyny k tisku bez okrajù naleznete

zde

.

Kapacita vstupního zásobníku: až 30 listù

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Dále zvolte jednu z tìchto možností:

Malé fotografie: Založte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù a
odtrhovacím proužkem smìrem ven z tiskárny.

Velké fotografie: Založte fotografický papír do vstupního zásobníku stranou pro tisk smìrem dolù.

background image

5. Zasuòte fotografický papír do tiskárny co nejvíce dopøedu.
6. Sklopte výstupní zásobník.
7. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji papíru.

8. Sklopte kryt tiskárny.

tisk fotografií

Obsahuje-li aplikace funkci pro tisk fotografií, postupujte podle pokynù dodaných s

touto aplikací. V opačném pøípadì postupujte následujícím zpùsobem:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát fotografického papíru
Typ: pøíslušný typ fotografického papíru
Kvalita tisku:

Normální

,

Nejlepší

nebo

Maximální rozlišení

Digitální fotografie hp

: volby pro vylepšení fotografií

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

Zobrazí-li se hlášení, že v tiskárnì došel papír, klepnìte

zde

.

tisk fotografií ve formátu Exif Print

Formát Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) je mezinárodním standardem pro digitální obrazy,
který zjednodušuje práci s digitálními fotografiemi a zlepšuje výsledky tisku fotografií. Je-li snímek poøízen
fotoaparátem podporujícím formát Exif Print, tento formát uchová informace, jako je doba expozice, typ
blesku a sytost barev a uloží tyto informace do souboru obrazu. Software tiskárny HP Deskjet poté využije
tyto informace k tomu, aby automaticky provedl vylepšení daného obrazu a vytvoøil tak nejlepší možnou
fotografii.
Tisk fotografií ve formátu Exif Print vyžaduje:

background image

Digitální fotoaparát podporující formát Exif Print,

software umožòující zpracování formátu Exif Print,

software tiskárny HP Deskjet podporující formát Exif Print,

systém Windows 98, 2000, Me nebo XP.

Pøi tisku fotografií ve formátu Exif Print postupujte podle následujících pokynù:

1. V aplikaci umožòující práci s formátem Exif Print otevøete soubor, který chcete vytisknout.
2. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Typ: pøíslušný typ fotografického papíru
Kvalita tisku:

Nejlepší

nebo

Normální

3. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

Software tiskárny automaticky optimalizuje tisknutý obraz.

tisk použitím technologie PhotoREt

Technologie PhotoREt poskytuje nejlepší kombinaci rychlosti tisku a kvality obrazu.
Pøi tisku použitím technologie PhotoREt postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Kvalita tisku:

Nejlepší

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi

Optimalizované rozlišení 4800 x 1200 dpi poskytuje u této tiskárny nejvyšší kvalitu výstupu. Když je v
ovladači tiskárny vybráno rozlišení

Maximální rozlišení

, tiskne trojbarevná tisková kazeta v

optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi. Pokud je současnì nainstalována

fotografická tisková kazeta

,

kvalita tisku se zvýší. Není-li fotografická tisková kazeta součástí balení tiskárny, je potøeba ji zakoupit
samostatnì.
Chcete-li tisknout v optimalizovaném rozlišení 4800 x 1200 dpi, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

background image

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Typ: pøíslušný typ fotografického papíru
Kvalita tisku:

Maximální rozlišení

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.

tisk šestibarevným inkoustem

Tisk šestibarevným inkoustem zvýší kvalitu fotografií.
Pro tisk šestibarevným inkoustem musí být nainstalována fotografická a trojbarevná tisková kazeta. Není-li

fotografická tisková kazeta

součástí balení tiskárny, je potøeba ji zakoupit samostatnì.

Chcete-li tisknout v režimu šestibarevného inkoustu, postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Typ: pøíslušný typ fotografického papíru
Kvalita tisku:

Normální

,

Nejlepší

nebo

Maximální rozlišení

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.