HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - fotografie se netisknou správně

background image

fotografie se netisknou správnì

kontrola zásobníku papíru

1. Zkontrolujte, zda je fotografický papír vložen do vstupního zásobníku stranou určenou k tisku

smìrem dolù.

2. Posuòte papír co nejvíce dopøedu.
3. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k papíru.

kontrola vlastností tiskárny

Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a zkontrolujte následující volby:

karta

nastavení

Papír/Kvalita

Formát: pøíslušný formát
Typ:

fotografický papír

Kvalita tisku:

Nejlepší