HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - dialogové okno Stav zařízení

background image

dialogové okno Stav zaøízení

Dialogové okno

Stav zaøízení

se zobrazí pokaždé, když tiskárna tiskne.

Zobrazují se následující položky:

1. Množství inkoustu: Pøibližná hladina inkoustu v obou tiskových kazetách.
2. Stav zaøízení: Zobrazuje stav tiskárny. Zobrazí se napøíklad

Spooling

nebo

Tisk

.

3. Vlastnosti dokumentu: Zde se zobrazí následující informace týkající se aktuální tiskové úlohy.

Dokument: Název právì tisknutého dokumentu.

Kvalita tisku: Použitá kvalita tisku.

Typ papíru: Typ použitého papíru.

Velikost papíru: Formát použitého papíru.

Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, klepnìte na tlačítko

Zrušit tisk

.

Chcete-li zavøít dialogové okno

Stav zaøízení

, klepnìte na tlačítko

Zavøít okno

.