HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - automatické čištění tiskových kazet

background image

automatické čištìní tiskových kazet

Pokud na vytištìných stránkách chybìjí čáry nebo body nebo se na nich vyskytují inkoustové pruhy, v
tiskových kazetách dochází inkoust nebo je tøeba je vyčistit.
Chcete-li zkontrolovat množství inkoustu v kazetách, klepnìte

zde

.

Pokud je v tiskových kazetách dostatek inkoustu, spus



te automatické čištìní tiskových kazet postupem podle

následujících pokynù:

1. Pøejdìte k části

údržba tiskárny

.

2. Klepnìte na tlačítko

Vyčistit kazety

.

3. Klepnìte na tlačítko

Vyčistit

a postupujte podle zobrazených pokynù.

Pokud po vyčištìní na výtiscích stále chybìjí čáry nebo body,

vymìòte

tiskové kazety.

Upozornìní!

Tiskové kazety čistìte pouze v nezbytných pøípadech. Provádíte-li čištìní

kazet pøíliš často, dochází ke zbytečné ztrátì inkoustu a ke zkrácení životnosti kazet.