HP Deskjet 3650 Color Inkjet Printer - štítky

background image

štítky

pokyny

Používejte pouze papírové štítky určené speciálnì pro inkoustové tiskárny.

Používejte pouze plné listy se štítky.

Zkontrolujte, zda štítky nejsou lepkavé, pokroucené nebo zda se neodlepují od ochranného
podkladu.

Nepoužívejte plastické ani prùhledné štítky. Inkoust na tìchto štítcích nezasychá.

Kapacita vstupního zásobníku: až 20 listù se štítky (používejte pouze formát Letter nebo A4)

pøíprava k tisku

1. Zvednìte kryt tiskárny.
2. Posuòte vodítko papíru doleva.
3. Zvednìte výstupní zásobník.
4. Prolistujte archy se štítky, aby se od sebe oddìlily. Poté zarovnejte jejich okraje.
5. Vložte archy se štítky do vstupního zásobníku stranou se štítky smìrem dolù, poté zasuòte archy do

tiskárny co nejvíce dopøedu.

6. Sklopte výstupní zásobník.
7. Posuòte vodítko papíru

tìsnì

k okraji papíru.

8. Sklopte kryt tiskárny.

tisk

1. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

a vyberte následující nastavení:

karta

nastavení

background image

Papír/Kvalita

Formát:

Letter

nebo

A4

Typ:

obyčejný papír

2. Nastavte všechny další požadované

nastavení tisku

a klepnìte na tlačítko

OK

.